ทุนการศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์

ทุนการศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ แบ่งออกเป็น5ทุน ดังนี้ 1.ทุนนิสิตเรียนดีระหว่างการศ...

ประกาศวันที่ : 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2566, โดย : USER

การรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทย...

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษานิสิตคณะว...

ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565, โดย : user

ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2566

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาราย...

ประกาศวันที่ : 26 มกราคม พ.ศ. 2564, โดย : ี๊USER