พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา...

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562ช่วงร...

ประกาศวันที่ : 8 มกราคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya