ขั้นตอนการร้องทุกข์

นิสิตภาควิชาคณิตศาสตร์สามารถร้องทุกข์จากปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ตามกระบวนการดังนี้

ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, โดย : อารยา

หลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)

สแกน QR- CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าเว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565, โดย : Araya

หลักสูตร ปร. ด. (คณิตศาสตร์)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 9 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : Araya

หลักสูตร วท. ม. (คณิตศาสตรศึกษา)

สแกน QR-CODE หรือคลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักสูตร

ประกาศวันที่ : 28 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : Araya

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน 2566

ประชาสัมพันธ์ // รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคฤดูร้อน 2566 //- เปิดรับสมัครและการชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ถึง วันที่ 12 มกราคม 2567 - ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ : เข้าไปสมัครได้ที่เว็ปไซต์ https://grd-admission...

ประกาศวันที่ : 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566, โดย : user