ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เนียมวงษ์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา​​
โทร 038103081
อีเมล apichat@buu.ac.th
ชื่อ คุณ กฤติกา วัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ​​
โทร 038103078
อีเมล krittika@buu.ac.th
ชื่อ คุณ ศุภกฤต นาวิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ​​
โทร 038103078
อีเมล supakit@buu.ac.th