ชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา​​
โทร 038103038
อีเมล apisit.buu@gmail.com
ชื่อ คุณ กฤติกา วัฒนพันธุ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ​​
โทร 038103078
อีเมล krittika@buu.ac.th
ชื่อ คุณ ศุภกฤต นาวิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ​​
โทร 038103078
อีเมล supakit@buu.ac.th